visievorming, planning en ontwerp    voor netwerken van ruimte en mobiliteit    van site tot streek    in duurzaam perspectief

BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST - De Erasmushogeschool diende een bedrijfsvervoersplan op te maken voor de verschillende campussen volgens een methodiek die erg nauwkeurig omschreven staat in de regelgeving die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van kracht is. VECTRIS verzamelde voor elke campus de algemene gegevens, stelde een diagnose van hoe men met mobiliteit omgaat en stelde een concreet actieplan op met te bereiken doelstellingen; een bereikbaarheidsfiche van elke site en acties om een vervuilingspiek aan te pakken (smogplan). 

lees meer