MOBI-CALCULATOR

Deze calculator berekent voor u het aantal autobewegingen per dag, in het spitsuur, en maakt een inschatting van het benodigd aantal parkeerplaatsen. U kan de mobiliteitseffecten berekenen voor woningen, kantoren en winkels. Dit is een quick scan op basis van een gebruikelijk programma en een gemiddelde situatie voor Vlaanderen, gebaseerd op de resultaten van OVG 4, ASVV Crow en andere vademecums en wettelijke of wetenschappelijk onderbouwde voorschriften.
MOBI-NAVIGATOR

Het opstellen van een MOBER is verplicht bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning van sommige projecten. Het staat de vergunningverlenende overheid echter ook vrij om bij vragen, twijfels of onduidelijkheden, bijkomende documenten te eisen die de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ondersteunen, zoals een mobiliteitstoets. Welke studie noodzakelijk of aan te raden is, kan u hier nagaan. Klik aan uit welke functies uw project bestaat en beantwoord de bijkomende vragen om te zien welke studies verplicht of aangeraden zijn.