EEN SCHOOLVERVOERSPLAN: VEILIG EN DUURZAAM NAAR SCHOOL

Als onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van uw school, is het erg zinvol stil te staan bij de mobiliteit van en naar uw vestiging(en). Een schoolvervoersplan heeft als doel het aandeel milieuvriendelijke verplaatsingen van en naar de school (leerlingen, personeel, ...) te verhogen en de veiligheid op en ronde de school te verbeteren. 

Vragen die kunnen worden beantwoord met een schoolvervoersplan, zijn onder meer:

- Hoe kan de verkeersveiligheid op en rond de school worden verbeterd?
- Hoe kan ik de CO2-uitstoot van het verkeer van en naar de school doen dalen?

- Hoe kan voor een veilige schoolomgeving zorgen?

- Hoe krijg ik mijn leerlingen (en hun ouders) op de fiets?

AANBOD & AANPAK

Op basis van de analyse van de huidige bereikbaarheid met verschillende modi en mogelijke knelpunten en op basis van het verplaatsingsprofiel van de leerlingen en het personeel, stimuleert VECTRIS aan de hand van een realistisch maatregelenpakket op maat een 'modal shift', een goed bereikbare en veilige site. Dit zal zorgen voor een betere gezondheid, productievere leerlingen en personeel.

Deze maatregelen worden onderverdeeld in pull-, push- en persuasion-maatregelen die gebaseerd zijn op de 'Trias Mobilica'-stelling. Bij pull-maatregelen worden duurzame verplaatsingen gestimuleerd en bij push-maatregelen wordt autogebruik ontmoedigd. De persuasion-maatregelen zijn sensibilisatiemaatregelen. 

Om een uitgebreid, gedetailleerd en op maat gemaakt schoolvervoersplan op te kunnen maken, kunnen het personeel en de leerlingen klassikaal bevraagd worden. Dit kan door middel van een online enquête of door middel van (groeps)gesprekken.

Voorbeelden van maatregelen zijn het aanstellen van een mobiliteitscoördinator, het voeren van duurzaamheidscampagnes en het aanpassen van onveilige schoolomgevingen op en rond de site door middel van ontwerp. 

REFERENTIES

VECTRIS heeft reeds jarenlange ervaring in mobiliteitsmanagement. Zo werden reeds voor bedrijven, bedrijvensites, scholen en scholencampussen vervoersplannen opgemaakt. De vervoersplannen kunnen zeer algemeen of zeer gedetailleerd worden uitgewerkt.

Referenties zijn onder meer: 

- Mobiscans voor diverse bedrijven in opdracht van de provincie Antwerpen

- Mobiscans voor diverse bedrijven in opdracht van de provincie Limburg

- Bedrijfsvervoersplan Redevco

- Bedrijfsvervoersplan Erasmus Hogeschool Brussel

- Mobiliteitsadvies ING Insurance bij verhuis

- Sitevervoersplan Post X Antwerpen-Berchem

- Sitevervoersplan Pelikaansite Antwerpen

- Schoolvervoersplannen in opdracht van gemeente Roeselare