top of page

EEN BEDRIJFSVERVOERSPLAN: THE GREEN DEAL

Als onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van uw bedrijf, is het erg zinvol stil te staan bij de mobiliteit van en naar uw vestiging(en). Een bedrijfsvervoersplan heeft als doel de vervoerswijzekeuze van woon-werkverkeer, bezoekersverkeer en dienstverplaatsingen te sturen en de organisatie ervan in goede banen te leiden.

Om een waarde(n)volle bedrijfscultuur na te kunnen streven zijn zowel tevreden klanten en medewerkers nodig, alsook een duurzaam en efficiënt bedrijfsbeheer. Bovendien geeft maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) een duurzame uitstraling aan het bedrijf en toont dit een goede portie ambitie. Een vervoersplan speelt dan ook in op verschillende aspecten: de bereikbaarheid, de gezondheid, de veiligheid, de productiviteit en de kostenbesparing.

Afbeelding3.jpg

Vragen die kunnen worden beantwoord met een vervoersplan, zijn onder meer:

- Hoe kan de verkeersveiligheid op en rond de vestiging worden verbeterd?
- Hoe kan ik de CO2-uitstoot van het verkeer van en naar de vestiging doen dalen?

- Hoe kan het tekort aan autoparkeerplaatsen worden opgelost?

- Hoe krijg ik mijn werknemers op de fiets?

De implementatie van een goed vervoersplan, kan een 'triple win' betekenen. Zo zal niet enkel de werkgever mobiliteitsproblemen kunnen oplossen en kosten kunnen besparen. Hij zal ook tevreden werknemers hebben door een veilige werkomgeving, een betere levenskwaliteit en comfort. Daarenboven zal de maatschappij ook gewonnen hebben door minder files, een grotere verkeersveiligheid, ...

Afbeelding4.jpg

AANBOD & AANPAK

Op basis van het bereikbaarheids- en mobiliteitsprofiel en de huidige knelpunten stimuleert VECTRIS aan de hand van een realistisch maatregelenpakket op maat een 'modal shift', een goed bereikbare en veilige site. Dit zal zorgen voor een betere gezondheid, productievere werknemers en kostenbesparing. Deze maatregelen worden onderverdeeld in pull-maatregelen (alternatieve vervoerswijzen aanmoedigen), push-maatregelen (autogebruik ontmoedigen) en persuasion-maatregelen (sensibilisering). 

Om duurzaamheid centraal te kunnen stellen, wordt gebruik gemaakt van de 'Trias Mobilica'-stelling (gebaseerd op de 'Trias Energetica'). Dit wilt zeggen dat de meest duurzame verplaatsing geen verplaatsing is (of een kortere). Voor de verplaatsingen die wel moeten gebeuren, dient dit op een duurzame wijze (te voet, met de fiets of met openbaar vervoer) te gebeuren. Indien dit niet gaat, kan de autovloot nog vergroend worden. 

Trias Mobilica.JPG

Om een uitgebreid, gedetailleerd en op maat gemaakt vervoersplan op te kunnen maken, kan het personeel ook bevraagd worden. Dit kan door middel van een online enquête of door middel van (groeps)gesprekken op de vestiging(en).

Voorbeelden van maatregelen zijn het invoeren van een mobiliteitsbudget, het voorzien van satellietkantoren, het introduceren van bedrijfsfietsen, het voorzien van carpoolparkeerplaatsen, het aanstellen van een mobiliteitscoördinator, het voeren van duurzaamheidscampagnes en het aanpassen van onveilige omgevingen op en rond de site door middel van ontwerp. 

auto vs fiets cartoon_Tekengebied 1 kopi

REFERENTIES

VECTRIS heeft reeds jarenlange ervaring in mobiliteitsmanagement. Zo werden reeds voor bedrijven, bedrijvensites, scholen en scholencampussen vervoersplannen opgemaakt. De vervoersplannen kunnen zeer algemeen of zeer gedetailleerd worden uitgewerkt.

Referenties zijn onder meer: 

- Mobiscans voor diverse bedrijven in opdracht van de provincie Antwerpen

- Mobiscans voor diverse bedrijven in opdracht van de provincie Limburg

- Bedrijfsvervoersplan Redevco

- Bedrijfsvervoersplan Erasmus Hogeschool Brussel

- Mobiliteitsadvies ING Insurance bij verhuis

- Sitevervoersplan Post X Antwerpen-Berchem

- Sitevervoersplan Pelikaansite Antwerpen

- Schoolvervoersplannen in opdracht van gemeente Roeselare

auto vs fiets cartoon_Tekengebied 1 kopi
bottom of page