Jan Onkelinxlaan Landen

GEWEST - VMSW

De VMSW werd door Sociale Huisvesting regio Landen (SHrL) verzocht om het sociaal woonproject ‘Jan Onkelinxlaan – Haspengouwlaan’ te laten uitvoeren. De stedenbouwkundige studie vormde hiervoor de eerste stap.

Het projectgebied is gelegen in een buurt met sociale woningen, ten oosten van het centrum. Het programma van eisen stelt dat de stedenbouwkundige structuur identiteit moet geven aan het gebied. Uitgangspunt is dat de huidige straten behouden blijven en dat er zo weinig mogelijk bijkomende infrastructuur zal worden gerealiseerd. Zowel voor het oostelijk als het middendeel geniet het erfconcept de voorkeur. De publieke ruimte dient kindgericht te zijn. De 7 bestaande bungalows worden vervangen door een 50-tal huurwoningen, de 92 appartementen in het middendeel en westelijk weel worden door het zelfde aantal wooneenheden vervangen. Ontwerpend onderzoek moet de gewenste dichtheid bepalen.