Circulatieplan Kessel-Lo

STAD LEUVEN

De stad Leuven vroeg om een circulatieplan op te maken voor (ruwweg) het gebied tussen Martelarenlaan, N2, N3 en Lange Lostraat/Koning Albertlaan. Directe aanleiding was de heraanleg van Martelarenlaan en de aanleg van een fietsstraat. Deze ingrepen zouden onvermijdelijk een invloed hebben op de verkeerscirculatie in de directe omgeving. Aangezien er al langer klachten waren over sluipverkeer, wou Leuven tot een globaal plan komen voor het ruimere gebied, in samenspraak met alle betrokken partners (inwoners, provincie, Vlaams Gewest, buurgemeenten).

Het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo publiceerde een artikel.