Open oproep Lint

SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DE IDEALE WONING

DMT ARCHITECTEN

De sociale huisvestingsmaatschappij beschikt over een groot patrimonium van sociale woningen in de buurt van het centrum van Lint. Via een open oproep van de Vlaamse Bouwmeester werd een ambitieuze onderzoeksvraag op de agenda gezet. Is renovatie van de bestaande woningen aan de orde of levert het herdenken van de stedenbouwkundige structuur een grotere meerwaarde voor buurt en wijk. Het ontwerpend onderzoek leerde dat met meer gestapelde woningen een opvallende verruiming van het openbaar groen mogelijk is. Het gemeentepark verdubbelt bij wijze van spreke van omvang.