Bovengemeentelijke mobiliteitsstudie Middenkempen

PROVINCIE ANTWERPEN

Mobiliteit is een thema waar meerdere gemeentebesturen uit de Middenkempen vandaag mee kampen. De oplossing van knelpunten ligt niet steeds binnen het bereik van elke gemeente afzonderlijk. Een bovengemeentelijke, gezamenlijke en concrete aanpak dringt zich dan op. Deze gebiedsgerichte visie streeft naar een uniformiteit, en de verschillende studies en resultaten op elkaar afstemt én de lacunes signaleert die er nog bestaan en welke problematieken nader onderzocht moeten worden in het projectgebied.

In volgende link is meer informatie te vinden.