top of page

Tracéstudie fietsostrade te Mechelen

GEMEENTE MECHELEN

De provincie wenst de fietsostrade Antwerpen-Mechelen door te trekken richting Brussel. Dit tracé zal via de tangent lopen en verknoopt worden met het station van Mechelen. Een belangrijke missing link in het netwerk is de verbinding tussen de tangent en de fietsostrade die eindigt aan het station van Mechelen-Nekkerspoel. VECTRIS maakte de studie met als doel hiervoor een oplossing uit te werken.

Het voorkeurstracé bestaat uit een fietsbrug over de Nekkerspeolstraat, aansluitend op een fietspad onder de spoorwegbrug ten noorden van de N15. Deze route vormt de meest directe en snelle verbinding tussen de fietsostrade en het fietspad langs de tangent.

bottom of page