top of page

Beeldkwaliteitsplan Pellenberg

NAAR EEN DORPSCAMPUS MET CENTRALE GROENE EN OPEN RUIM

https://www.robtv.be/nieuws/centrum-van-pellenberg-wordt-volledig-vernieuwd-68788

Er werd een uitgebreide analyse gemaakt, zowel historisch als van de huidige inrichting. Een belangrijke bestaande kwaliteit is het beschermd dorpsgezicht en de aanwezige oudere gebouwen. Daarnaast zijn ook de historische wegen en kerkwegels die naar de kerk leiden een kwaliteit, die nu kunnen worden ingezet als trage wegen naar de school. Ook het gebruik van lokale materialen als ijzerzandsteen, gebakken tegels en bakstenen wordt gezien als een kwaliteit. Daarnaast bleek dat de inrichting van het openbaar domein erg versnipperd is, met zowel kasseiverharding als betonverharding. Ook de overgang tussen privé en openbaar domein wordt met zeer verschillende materialen gemaakt (paaltjes en bloembakken, muurtjes en hagen), wat soms een slordig of verwarrend beeld oplevert.De huidige schoolgebouwen en sommige omliggende gebouwen getuigen van weinig architecturale ambitie.

Een visie werd uitgewerkt die uitging van drie ambities:

  • Centraliteit versterken

  • Verruiming centrumsfeer richting Pastorij en parochiecentrum

  • Versterking groenstructuur: de typische orthogonale, historische wegenstructuur wordt geherwaardeerd door accentuering met een ‘groene ruit met hoogstammen en hagen’

Hieruit ontstond het concept van een ‘dorpscampus’ met centrale open en groene ruimte. Door een polyvalent gebruik van de speelplaats, turnzaal en nieuwe polyvalente ruimte in de school, is er een opportuniteit om tegemoet te komen aan de vraag naar een ontmoetingsruimte. Deze (semi-)publieke ruimte brengen we dan ook maximaal in relatie met de andere publieke gebouwen (kerk, Kluster, refter sporthal,…). Samen met de bebouwing in het bestaande dorpsgezicht ontstaan er zo ‘wanden’ van een groen dorpsplein.

bottom of page