top of page

Haalbaarheidsstudie verleggen Zuunbeek

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)

Deze studie onderzocht hoe de beek in Sint-Pieters-Leeuw een open en vloeiend verloop kan krijgen met voldoende buffercapaciteit voor de toekomst. Hierbij werd de ontsluiting van de bedrijven die op de site gevestigd zijn onderzocht en werd rekening gehouden met de heraanleg van de N6 en de nieuwe 3 Fonteinenbrug over het kanaal.

Hiervoor werd met behulp van ontwerpend onderzoek nagegaan hoe een evenwicht kon worden gevonden tussen bebouwde en groene ruimte en hoe de ontsluiting en circulatie zou kunnen plaatsvinden.

bottom of page