top of page

Verkeersleefbaarheidsplan Boortmeerbeek

GEMEENTE BOORTMEERBEEK

Het verkeersleefbaarheidsplan van Boortmeerbeek is gebaseerd op drie algemene principes: snelheid, STOP-principe en uniformiteit. Er werd gefocust op veilige schoolomgevingen, veilige en volledige fiets- en wandelroutes, verlagen van snelheid van autoverkeer en minder sluipverkeer, verbetering kwaliteit publieke ruimte en sensibilisering.

Voor de opmaak van dit plan werden drie participatiemomenten georganiseerd, namelijk in analysefase, in scenariofase en in eindfase. Op basis van de verzamelde input werd gewerkt rond verschillende maatregelen en concepten.

bottom of page