top of page

VLM - groenblauw netwerk Trawoolvallei


Binnen het studiegebied vormt de Trawool met het Peutiebos een belangrijke schakel om tal van openruimte- en groenstructuren met elkaar te verbinden. De visie bestaat erin om – waar mogelijk- de Trawool terug open te maken en om de belevingswaarde van de waterloop te vergroten door de toegankelijkheid te verbeteren. De barrièrewerking van de lijninfrastructuren die de Trawool kruisen dienen te worden weggewerkt. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de integratie van het complex van de Vuist en de Trawoolbekkens. Op de Cat site (achterzijde station) wordt de Trawoolbeek maximaal geïntegreerd in het masterplan.Comments


bottom of page