MISSIE

 

VECTRIS creëert als ruimte- en mobiliteitspartner
met iedereen in de samenleving (overheden, ondernemers, ...)
een attractieve, duurzame en slimme leefomgeving
op een creatieve en onderbouwde wijze.

VISIE

 

VECTRIS draagt als studie- en ontwerpbureau al 15 jaar bij tot een duurzame organisatie van verkeer én ruimte op verschillende schaalniveaus, gaande van een specifieke site, over een stad of gemeente tot regionale schaal.

VECTRIS levert een ruim pakket aan diensten rond mobiliteit en ontwerp aan zeer diverse opdrachtgevers: aan bedrijven en dienstverleners zoals scholen, ziekenhuizen en sociale huisvestingsmaatschappijen, aan architecten en projectontwikkelaars en aan overheden van alle niveaus, regionale en federale actoren en netwerkbeheerders.

Onze (architecturale) kijk op de verweving van ruimte en mobiliteit, het ontwerpen van infrastructuren, de inrichting van stadsdelen en wijken, straten en pleinen staan centraal. Waar ruimte in beweging is, en waar beweging ruimte moet krijgen, is VECTRIS actief.

Hoewel het dagelijks verkeer een afgeleide is van de ruimtelijke ordening, zal een duurzame ontwikkeling slechts kunnen door de ruimtelijke organisatie af te stemmen op duurzame netwerken en een intermodale aanpak. VECTRIS pleit sterk voor een gebiedsgerichte benadering waarbij een integratie van beleidsdomeinen wordt betracht.

Wetenschappelijke onderbouw, creativiteit en communicatie zijn de sleutelbegrippen voor de aanpak die daarbij hoort. Communicatie, samenwerking met stakeholders en participatieprocessen zijn dan ook een courante praktijk.

VECTRIS hanteert dit cultureel en duurzaam perspectief ook in de bedrijfsvoering. De huisvesting, op wandelafstand van het station, in een gerenoveerd schoolgebouw, is een bewuste keuze. Ook het woon-werkverkeer van het VECTRIS-team gebeurt overwegend met duurzame vervoermiddelen.

VECTRIS deed voor haar opstart in 2005 al twintig jaar ervaring op in innovatieve mobiliteitsstudies als de afdeling Planning en Ontwerp van Langzaam Verkeer vzw.

TEAM VECTRIS

Hans Vanmeerbeek

Directie / Beheer / ICT

hans.vanmeerbeek[at]vectris.be

Koen Stuyven

Directie / Projectleider

Architect

koen.stuyven[at]vectris.be

Geert Vercruysse

Projectleider

Verkeerskundige / Landschapsarchitect

geert.vercruysse[at]vectris.be

Please reload

Ann Vanhove

Projectleider

Verkeerskundige / Ruimtelijk planner

ann.vanhove[at]vectris.be

Evelien Van Bockstal

Projectleider

Architect / Verkeerskundige

evelien.vanbockstal[at]vectris.be

Jos Wouters

Projectmedewerker

Verkeerskundige

jos.wouters[at]vectris.be

Please reload

Ciska Geysens

Projectmedewerker

Landschaparchitect

ciska.geysens[at]vectris.be

Annelien Uvin

Projectmedewerker

Architect / Stedenbouwkundige
annelien.uvin[at]vectris.be

Please reload

Hans Vanmeerbeek 

Koen Stuyven 

Geert Vercruysse 

Ann Vanhove 

Evelien Van Bockstal 

Jos Wouters 

Ciska Geysens 

Annelien Uvin 

VECTRIS, MOBER, ontwerpend onderzoek, studiebureau, mobiliteitstoets, mobiliteitsstudie, mobiliteitseffectenrapport, ontwerp, mobiliteitsplan, sluipverkeer, vervoersplan, verkeersonderzoek, leefbaarheidsplan, circulatieplan, verkeersveiligheid, zwarte punten, bedrijfsvervoersplan, sitevervoersplan, stedenbouw, plan, plannen, verkeer, Leuven, beeldkwaliteit, beeldkwaliteitsplan, ruimte, beweging, voetgangers, fietsers, stop, stop-principe, stappers, trappers, openbaar vervoer, kruispunt, Vectris,Vektris, vervoer, vervoersplan, vervoerregio, Hans Vanmeerbeek, Koen Stuyven, Geert Vercruysse, Evelien Van Bockstal, Ann Vanhove, Jos Wouters, Ciska Geysens, Annelien Uvin, vectris.be, vektris.be, studiebureau, bureau, ontwerpbureau, mobiliteitsbureau,  gerenomeerd studiebureau, Vlaams Brabant, verkeersstudie, participatie, verkeerskunde, studies, rapport, onderzoek, 

VECTRIS, MOBER, ontwerpend onderzoek, studiebureau, mobiliteitstoets, mobiliteitsstudie, mobiliteitseffectenrapport, ontwerp, mobiliteitsplan, sluipverkeer, vervoersplan, verkeersonderzoek, leefbaarheidsplan, circulatieplan, verkeersveiligheid, zwarte knopen, bedrijfsvervoersplan, sitevervoersplan, stedenbouw, fiets, auto, trein, openbaar vervoer, tram, onderzoek, milieu, gebouwen, publieke ruimte, openbare ruimte, verkeer, mobiliteit, file, wachtrijen, knooppunten, kruispunten, straten, Leuven, parkeren, wegenwerken, routeplanners, speelstraten, circulatieplan, laadpunten, elektrische fiets, woonstraten, leefstraten, buggy, kinderen, bedrijfswagen, salariswagen, poolwagen, ITS, verkeersmodel, stedelijk, stad, gemeente, duurzaam, emissies, spoor, uitstoot, voetafdruk, vervuiling, smart mobility, big data, voetgangersanalyse, voetganger, fietser, wandelaar, bakfiets, mobiliteitsbeleid, luchtvaart, vrachtwagens, transport, klimaat, studie, studiebureau