top of page

NIEUWS

PARKEERGEBOUW ECOCAMPUS DIEPENBEEK

POM Limburg lanceerde een Open Oproep voor poortgebouwen naar aanleiding van de ontwikkeling van Universitaire Campus Diepenbeek. 

VECTRIS gaf in dit dossier advies over mobiliteitskwesties en maakte een kwaliteitsaudit op voor de bouw van een nieuw parkeergebouw.

Zo krijgt de provincie Limburg er een attractie bij, binnenkort kan je ook parkeren tussen de bomen.

Lees meer.

Parkeren tussen de bomen.png

VECTRIS in Ruimte 58 (VRP) 'De gezonde ruimte'

We staan maar liefst 2x in de laatste editie van het vakblad Ruimte van de VRP, die in het teken staat van de gezonde ruimte. De artikels zijn hieronder te lezen.

In het eerste artikel ‘Actieve mobiliteit als ontwerptool’ van Team Vlaams Bouwmeester wordt beschreven hoe het Leefbuurtenproject in de Palokewijk bij kan dragen aan het stimuleren van actieve mobiliteit. Lees het artikel hier.

Daarnaast is onze collega Koen Stuyven geïnterviewd als #spoormaker over zijn loopbaan, naar aanleiding van zijn pensioen. In het interview lees je hoe Koen als jonge Leuvense architect terechtkwam in de mobiliteitswereld. Zeker de moeite waard! Lees het artikel hier.

64b923f59616cccdfc2248ed_Schermafbeelding 2023-07-20 om 14.09.13.png

ROESELARE - een nieuw mobiliteitsplan voor Rumbeke

Het onderzoek naar een vlotte en veilige #mobiliteit in Rumbeke is klaar. Na een ruim verkeersonderzoek, workshops met burgerpanels en jeugdverenigingen en infomomenten voor de inwoners, zijn de resultaten verwerkt in een nieuw #mobiliteitsplan. Een mooie stap in het versterken van een duurzame stedelijke mobiliteit in Stad Roeselare #vanrsl#stadintransformatie. Het onderzoek werd in gerealiseerd door @ElsDepuydt, beleidsmedewerker mobiliteit, in samenwerking met @geertvercruysse van @vectris_

bekijk de brochure

Rumbeke Zone 30.jpg

MORTSEL - Woonstraat op kindermaat

VECTRIS maakte het ontwerp van deze autoluwe woon/winkelstraat voor studiebureau Jouret. De Pieter Reypenslei in Mortsel werd zo een woonstraat op kindermaat volgens Kind en Samenleving.

foto: Kind & Samenleving

DSC07689_Kind_en_Samenleving.jpg

Vectris houdt Oostkamp bereikbaar met een minder-hinder plan!

De brug in de Oostkampse deelgemeente Moerbrugge staat open voor werken, maar fietsers en voetgangers blijven het kanaal vlot kruisen dankzij een duidelijke omleiding en een noodbrug. Een schoolstraat met duidelijke parkeeropties buiten de fietsroutes zetten kinderen en ouders aan om te voet of op de fiets de school te herontdekken. Door vooraf met de handelaren na te denken over de bereikbaarheid voor alle vervoersmodi beperken we de hinder van de werken tot een minimum. Straks is het uitkijken naar de nieuwe fietsveilige verbinding van Oostkamp naar Moerbrugge!

IMG_3426.JPEG

Inzetten op ontharding en vergroening van de publieke ruimte

In Hombeek, Mechelen werd de eens zo gefragmenteerde publieke ruimte omgevormd tot een een groen dorpshart met verschillende tuinen die nu samen een groot park vormen. Bijzondere aandacht ging er naar het openen van de overwelfde Leibeek en het inzetten op buffering van hemelwater. Het stationsplein was eens een verharde parkeerruimte en is nu een aangenaam groen parkeerplein met brede groene wadi en voor de woningen een tweesporenpad met geveltuintjes.  

HombeekStationsplein.jpg

LIER - VERKNOPEN N108 MET RING?

Omwonenden mochten mening geven over twee scenario's 
Lees hier meer 

N108R16 Lier.JPG

STADSFIETSROUTE FR30 BRUGGE

Van het FR30 fietspad tot “Ceci n’est pas un Ring”
Lees hier meer 

Stadsfietsroute Brugge Fr30.JPG

MOBILITEITSPLAN ZEMST

Zemst stuurt bij met concrete klimaatambities en neemt een gerenommeerd studiebureau in de arm om het mobiliteitsplan op te stellen.  

Gemeente voor de toekomst & De Standaard

P1040339 geknipt.jpg

POST X

VECTRIS maakte de MOBER en sitevervoersplan op voor de site Post X

De Standaard

post x.JPG

MOBILITEITSMANAGEMENT (VMx)

Niet elk bedrijf is even sterk bezig met mobiliteit. Met dit feit wordt het interdisciplinair studiebureau VECTRIS elke dag geconfronteerd.

VMx Jaarboek

Trias Mobilica.JPG

ROESELARE BRUGSESTEENWEG

De doorstroming wordt verbeterd door een turborotonde te maken van de rotonde en het parkeren langs de steenweg weg te halen.

Het Laatste Nieuws

BT_deelgebied2.PNG

CENTRALE WERKPLAATSEN

Aanleg publieke ruimte Centrale Werkplaatsen in praktijkboek Publieke Ruimte.

Praktijkboek Publieke Ruimte 2018

foto zittrappen .jpg

VERKEERSVEILIGE GEMEENTE

Geert Vercruysse geeft toelichting over verkeersveilige gemeenten bij Debecker, met als voorbeeld Hoogstraten.

Radio 1

Hoogstraten.JPG

LEEFBUURT PALOKEWIJK DILBEEK

VECTRIS werd aangesteld om de Palokewijk in de gemeente Dilbeek te transformeren van woonbuurt naar leefbuurt. Fase I 'opmaak masterplan' is afgerond. Ondertussen zijn we bezig met fase II, nl. de uitwerking van een nieuw straatprofiel voor de André Waucquezlaan.

 

Lees er hier meer over. 

Marie-Louise laan.png

WESTRODE - Infomarkt over toekomstvisie Westrode

Samen met Space Lab heeft VECTRIS gewerkt aan de toekomstvisie voor Westrode, waarbij VECTRIS het mobiliteitsluik heeft onderzocht. Op de infomarkt (georganiseerd door bureau Trizone) op 28/09 kon het grote publiek kennismaken met het nieuwe voorstel.

 

Wil je meer te weten komen over dit project? Klik hier voor meer informatie.

IMG-4574.jpg

VECTRIS - Ruimte maken om te bewegen

VOKA artikel - Een studie-, ontwerp- en adviesbureau met een integrale aanpak van ruimte in beweging, zo noemt Vectris uit Leuven zichzelf. Daarmee zetten ze de deur wijd open voor tal van activiteiten, maar waar het altijd om draait bij hun realisaties is bewerkstelligen dat publieke ruimte zorgt voor optimale mobiliteit en vice versa. Geert Vercruysse is Senior Projectleider en zetelt samen met projectleider Koen Stuyven in de directie van Vectris en gunt ons een blik in de interne keuken.

lees het volledige artikel

IMG_4053.jpg

MACHELEN - Nieuw mobiliteitsplan goedgekeurd

VECTRIS is blij om te melden dat het nieuwe mobiliteitsplan van Machelen vorige week is goedgekeurd door de gemeenteraad.

1251_Collage_Koning Albertlaan_met_logo.jpg

ZEELS mobiliteitsplan 

VECTRIS maakte voor de gemeente Zele een mobiliteitsplan op. Het doel was de gemeentekern autoluwer te maken, duurzame vervoersmodi te stimuleren, doorgaand verkeer te weren en schoolomgevingen te beveiligen. Er werd samen met de burgers nagedacht over de mogelijke maatregelen. Deze zomer wordt de proefopstelling gelanceerd en de gemeente heeft al heel wat voorbereidend werk gedaan.

De burgemeester van Zele neemt je stap voor stap mee doorheen de argumentatie waarop het mobiliteitsplan is gebouwd. De filmpjes op deze pagina's brengen het verhaal zoals het op de wijkraden werd gebracht.

Mobiliteitplan Zele - proces stap voor stap.png

RUMBEKE - Circulatieplan krijgt vorm

De stad Roeselare en het onderzoeksbureau VECTRIS ronden de eerste fase af van het onderzoek naar het nieuwe circulatieplan van Rumbeke. Samen met een burgerpanel van Rumbekenaren liggen er al enkele concrete voorstellen op tafel.  lees meer

Koestraat collage erfaanleg.jpg

VERKEERSLEEFBAARHEIDSPLAN TIELT

Werk aan de winkel volgens mobiliteitsenquête 2026 deelnemers stellen samen ruim 6000 verbeterpunten voor
Lees hier meer 

TieltVerkeersleefbaarheidsplan.JPG

VOETGANGERSPROFIEL LEUVEN

Er komen meer mannen op straat en kinderen mogen vrijer bewegen (studie stagiairs geografie).

Nieuwsblad & ROBtv 

Parkeren tussen de bomen.png

RINGLAND

Een goed plan probeert een antwoord te formuleren op drie vragen: wat zijn de actuele problemen, hoe zijn die op te lossen, en bieden die oplossingen ook een antwoord op toekomstige uitdagingen. Studiebureau VECTRIS houdt die tegen het licht en werkt ze dieper uit.

Ringland krant

ringland.JPG

VERKEERSVEILIGE GEMEENTE

Geert Vercruysse geeft toelichting over verkeersveilige gemeenten bij Debecker, met als voorbeeld Hoogstraten.

Radio 1

Hoogstraten.JPG

ROESELARE BRUGSESTEENWEG

De doorstroming wordt verbeterd door een turborotonde te maken van de rotonde en het parkeren langs de steenweg weg te halen.

Het Laatste Nieuws

BT_deelgebied2.PNG

HOMBEEK DORPSPLEIN

Bewoners zijn bijzonder tevreden over nieuw dorpshart.

Gazet van Antwerpen

IMG_3352.jpg

CIRCULATIEPLAN KESSEL-LO

Kesselaars voeren actie voor betere fietsverbindingen. Plan VECTRIS voorziet onder andere de afwerking van het Jan Vranckxtracé.

Boekje Overleg Buurtcomité Kessel-Lo

651_TellingenDoorgaandRoutes_avond2_1.jp
bottom of page