top of page

Masterplan R72 Tongeren

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

In Tongeren worden plannen voorbereid voor de aanleg van de zuidoostelijke en noordoostelijke omleidingsweg. Deze omleidingswegen zullen verkeer wegtrekken van de Wallen en bieden dus kansen voor een duurzame en kwaliteitsvolle herinrichting ervan. De Wallen fungeren als stedelijke ringweg en dienen een groot deel van de doorgaande verkeersstromen te verwerken. Langs de Wallen zijn ook een belangrijk aantal artefacten van het Romeinse en middeleeuwse verleden aanwezig. De ruimtelijke doelstellingen van de studie waren om de groenstructuur en de beeldkwaliteit te verbeteren. Op het vlak van mobiliteit waren de doelstellingen om de leefbaarheid en het verblijfskarakter van de Wallen te verbeteren en tegelijk de barrièrewerking van de R72 te verminderen. Daarnaast moest de studie ook zorgen voor meer ruimte voor de fiets en een betere doorstroming, zowel voor auto als openbaar vervoer.

bottom of page