Mobiliteitsplan Deinze

GEMEENTE DEINZE

Voor het opstellen van het nieuwe mobiliteitsplan is uitgegaan van het STOP-principe. Om dit te kunnen realiseren werd beslist om voor het autoverkeer een nieuwe structuur uit te tekenen. De stationsboulevard moet ervoor zorgen dat doorgaand autoverkeer niet meer langs het station moet en is tegelijk de nieuwe route voor het sluipverkeer. Deze ingreep laat toe om op landelijke wegen maatregelen te nemen tegen sluipverkeer, waardoor meteen ook autoluwe/autovrije fietsroutes ontstaan. Daarnaast creëert de nieuwe weg de mogelijkheid om van het station een echt multimodaal knooppunt te maken dat volledig gericht is op trein, bus, fiets en voetganger.

In volgende link is meer informatie te vinden. Meer informatie over de Smart City Deinze App vindt u via deze link.