top of page

Doorstromingsonderzoek Roeselare-Hooglede

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

De N32 (Brugsesteenweg) heeft te kampen met ernstige doorstromingsproblemen voor het gemotoriseerd verkeer in het algemeen en de bus in het bijzonder. Vectris maakte samen met TML de doorstromingstudie op. In het verleden werd reeds een streefbeeldstudie opgemaakt voor de N32. Hierop werd verder gewerkt. Ook de vele geplande ontwikkelingen rond de N32 zijn een aanleiding om het streefbeeld te actualiseren.

Het projectgebied werd in drie delen opgesplitst en in elk van deze zones werd bijzondere aandacht besteed aan doorstroming van de bus, groenstructuur en materiaalgebruik.

Een volledige heraanleg was nog niet mogelijk, maar recent werden wel met tijdelijke ingrepen de bestaande rotonde omgevormd tot een turborotonde . Ook de busbaan werd aangelegd samen met bushalte en fiets -en voetgangersoversteek. De eerste resultaten en reacties zijn positief en geven aan dat de oplossing werkt. In een latere fase volgt dan een definitieve aanleg.

Via volgende link kan u het artikel rond de studie lezen. Ook op de website van AWV is meer informatie te vinden.

bottom of page