top of page

masterplan Palokewijk - Dilbeek

VECTRIS kreeg via het Leefbuurten-project van de Vlaamse Bouwmeester de opdracht om een masterplan uit te werken voor de publieke ruimte voor de Palokewijk in Dilbeek. Het masterplan is er op gericht duurzaam verplaatsingsgedrag en sociale cohesie te bevorderen en maatregelen uit te werken die bijdragen aan zowel klimaatadaptatie als klimaatmitigatie.

De Palokewijk in Dilbeek wordt de komende jaren getransformeerd van woonbuurt naar Leefbuurt. De wijk is gelegen in het oosten van de gemeente Dilbeek en is begrensd door groene gebieden (Scheutbospark) en barrières zoals de E19 en de N8.


Aandacht voor groen, water, lucht, bodem en circulariteit

Om de water- en hitteproblematiek op te lossen, zocht VECTRIS naar manieren om het water zoveel mogelijk ter plaatse te houden. Dit gebeurt door buffering en (mogelijks) recuperatie, infiltratie of vertraagd afvoeren en tot slot kunstmatig bufferen. Op het openbaar domein wordt regenwater opgevangen via:

  • hergebruik collectieve regenwaterput

  • kleine wadi's in bermen of groenstroken, grote wadi's in brede straten

  • grote bufferzone in groene zones


Momenteel is het openbaar domein (bijna) volledig verhard, dit zal in de toekomst sterk verminderen.


Kwaliteitsvolle wijk

VECTRIS heeft de wijk als verblijfsgebied genomen waar verblijven voorop staat en verplaatsingen ondergeschikt zijn aan andere functies zoals spelen, ontmoeten,... De straten binnen het verblijfsgebied zullen enkel voor lokaal bestemmingsverkeer zijn.


Om het aantal auto's op straat te beperken, worden verschillende maatregelen genomen:

  • parkeercomfort verhogen:

    • afgebakende parkeerplaatsen

    • deels parkeren op openbaar domein op opritzones voor eigen woning

  • blauwe zone invoeren

  • deelwagens voorzien in de wijk

Het doorgaand verkeer zal uit de wijk geweerd worden door het plaatsen van snelheidsremmers en poorteffecten en het invoeren van circulatiemaatregelen.


Buurt(speel)plekken

In de wijk voorziet VECTRIS vier buurt(speel)plekken. Als test richtte de gemeente Dilbeek in de zomer van 2023 alvast twee speelplekken in.

Tweede fase Leefbuurt Palokewijk

Het ontwerpteam van VECTRIS is in samenwerking met de gemeente Dilbeek gestart met de uitwerking van een nieuwe straatprofiel voor de André Waucquezlaan. De straat krijgt een smaller wegprofiel en zal voorzien worden van wadi's.Toekomstbeeld André Waucquezlaan


Leefbuurten

De Leefbuurten zijn een initiatief van het Team Vlaams Bouwmeester in samenwerking met het Fietsberaad, Agentschap Binnenlands Bestuur en Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.Deze opdracht kwam tot stand via de samenwerking met gemeente Dilbeek, Team Vlaams Bouwmeester, De Werkvennootschap en studiebureau Evolta.


Comments


bottom of page